-     0917 67 60 68

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Vĩnh Thái

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sales@mygia.vn hoặc điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới.

Địa chỉ:
Làng nhà mẫu Khu Đô Thị Mỹ Gia - Đường Phong Châu, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

ĐTDĐ: +84 (0) 917 67 60 68